Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws

Updates over de Kweekvijver of de laatste informatie over BomenCampus. Gave vacatures of tijdelijke opdrachten. Gave ervaringsverhalen van onze trainees of medewerkers. Of gewoon mooie ontwikkelingen die we met je willen delen. Je vindt het allemaal hier: in het laatste nieuws.

Bomenbanen
Bomenbanen

Bomenbanen gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens. In deze verklaring informeren we jou onder andere over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en hoe lang wij de gegevens bewaren. Wij handelen hierbij altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen. Met vragen of opmerkingen kun je vanzelfsprekend Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 november 2019.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Dit kunnen zijn:

  • Naam en contactgegevens
  • CV en motivatiebrief

Met welk doel verwerken wij de gegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering. Bovendien gebruiken wij persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het beantwoorden van jouw aanvraag of verzoek via (een contactformulier op) onze website.
  • Het sluiten en uitvoeren van (detacherings)overeenkomsten.
  • Marketingdoeleinden zoals het (anoniem) analyseren van klikgedrag op onze website.

Rechtsgrond voor de verwerking

Meestal verwerken wij persoonsgegevens met jouw toestemming. Als je een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, laat jij zelf jouw contactgegevens achter zodat wij contact met jou kunnen opnemen. Bovendien verwerken wij gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Denk hierbij aan het aangaan van een detacheringsovereenkomst of studieovereenkomst. Daarnaast kennen wij een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van sommige gegevens. Bijvoorbeeld verwerkingen die plaatsvinden binnen een klantrelatie.

Verstrekking aan derden

Het grootste deel van de persoonsgegevens die wij tot onze beschikking hebben, zijn uitsluitend toegankelijk voor onze medewerkers. Alleen als het voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is, zullen jouw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Denk hierbij aan het delen van een CV met een potentiële opdrachtgever.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, zullen nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering.

  • Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  • Als je jouw CV en/of motivatiebrief aan ons verstrekt via de website, dan bewaren we die gedurende (maximaal) 1 maand. Alleen als je hier schriftelijk toestemming voor geeft, bewaren wij jouw CV langer (maximaal 12 maanden).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Jouw rechten

Je hebt te allen tijde recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van jou beheren. Bovendien heb je recht op correctie van jouw persoonsgegevens. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens, jouw verleende toestemming intrekken en kun je ons verzoeken al jouw gegevens over te dragen. Je kunt ons ook verzoeken al jouw gegevens te verwijderen. Binnen 4 weken zullen wij aan jouw verzoek voldoen. Voorwaarden voor en uitzonderingen op deze rechten kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.hulpbijprivacy.nl/#voor-iedereen).

Terug naar het overzicht